Krótka przygoda przesyłki sądowej i pełnomocnictwa na nią.

Pisałem już, co zrobić, kiedy jest się właścicielem firmy i jakie pełnomocnictwo można złożyć na poczcie w takiej sytuacji. Dzisiaj czas na pełnomocnictwo ogólne, notarialne i wszystkie inne uprawniające min. do odbierania korespondencji sądowej w imieniu osoby prywatnej (np. żony, męża, córki, ojca itp.)

Czy bywa z tym problem?

Zadzwonił do mnie Klient z zapytaniem, dlaczego mając pełnomocnictwo notarialne uprawniające go do prezentowania wszelkich spraw swojej córki będącej za granicami Polski, nie może odebrać w okienku pocztowym, przesyłki sądowej zaadresowanej na córkę właśnie?

Dlaczego, jeśli listonosz przyniesie mi korespondencję zaadresowaną do jednego z moich domowników, która wymaga potwierdzenia odbioru, to podczas mojej obecności w domu mogę ją bez przeszkód odebrać, jako np. ojciec lub maż, a wręczając awizo w okienku nie mogę jej podjąć, nawet, jeśli mam postanowienie notarialne.

Czy możemy działać przeciw prawu?

Ale jak to? Mam potwierdzenie notarialne, że mogę reprezentować sprawy bliskiej osoby, opieczętowane i wszystko zgodne z prawem? – pytał Klient.

A jednak …Mimo wszelkich potrzebnych danych, jakie powinno zawierać postanowienie ogólne, notarialne itp., czyli:

1) oznaczenie mocodawcy, tj. imię i nazwisko, adres, rodzaj i cechy dokumentu tożsamości,
2) zakres pozwolenia,
3) oznaczenie pełnomocnika, tj. imię i nazwisko, adres, rodzaj i cechy dokumentu tożsamości,
4) miejsce i datę wystawienia i czas trwania pozwolenia, tj. do określonego dnia lub bezterminowo,
5) własnoręczny podpis mocodawcy
oraz przesłanek prawnych określonych w zasadach doręczania pism sądowych przez pocztę, to przesyłek poleconych, awizowanych, nadawanych w postępowaniu cywilnym, w placówce pocztowej nie może odebrać żaden pełnomocnik, jedynie adresat przesyłki.

 I możemy się z tym nie zgodzić, zaprzeczyć i podważyć sprzeczność interesów, lecz takie postępowanie jest opisane w prawie, a nie „wymysły Pań na poczcie” – jak nam się czasami wydaje. Niektóre zależności i uprawnienia trzeba skonsultować i sprawdzić, zanim wybierzemy się z pełnomocnictwem na pocztę i zdenerwujemy, odchodząc od okienka pocztowego „z kwitkiem”.

Jednak od 3 maja br. przepisy zmieniają się na korzyść dla Klienta.

dodaj komentarz
Wpisane w Aktualności. Link bezpośredni.

Jedna odpowiedź na „Krótka przygoda przesyłki sądowej i pełnomocnictwa na nią.

  1. Sri napisał/a:

    Mario: Oczywiście, że wiem i już odpowiadam. Otf3ż: zarf3wno osoby fiznyzce, jak i prawne mogą zgłaszać tematy do planu emisji znaczkf3w pocztowych. Swoje propozycje trzeba przesyłać do 30 czerwca każdego roku z dwuletnim wyprzedzeniem. Poczta Polska rozpatruje zgłaszane tematy pod kątem historycznym, społecznym, itp.. Komisja, dokonująca wyboru bierze rf3wnież pod uwagę aspekt ekonomiczny, tj. czy propozycja ma szansę na zainteresowanie, czy była już wcześniej eksploatowana itd. oraz możliwości techniczne realizacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku propozycja zostaje przekazana ministrowi infrastruktury, ktf3ry ostatecznie zatwierdza plan emisji znaczkf3w.O wynikach wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej. Istnieje ewentualność, że Poczta zaproponuje realizację Twojego pomysłu w formie innego waloru niż znaczek np. jako kartki pocztowej. Z praktyki wiemy, że wnioskodawcy są zadowoleni z takich rozwiązań. Osoby zainteresowane przesłaniem swoich propozycji powinny skontaktować się z Biurem Poczty. Poniżej podaję dokładny adres:Biuro Poczty, Centrala Poczty Polskiej S.A.ul. Rakowiecka 26,00-940 Warszawa,tel.: (+48 22) 656-50-00,fax: (+48 22) 656-57-07Mam nadzieję, że moja odpowiedź rozwiała wszelkie wątpliwości. Jeśli tak, zapraszam do przesyłania swoich pomysłf3w i życzę powodzenia