Najbliższa czynna strefa…we Wrocławiu :)

Uprzejmie informujemy, że strefa 24 będzie czynna w … godzinach pracy Urzędu – taką informację mogli przeczytać jeszcze wczoraj nasi Klienci w pilotażowo otwartym punkcie Poczty Polskiej. Odwołując się do filmu „Miś”, można odpowiedzieć, że najbliższe czynne strefy całodobowe Poczty Polskiej znajdują się we Wrocławiu :). Jak widać, czasami brak w tekście słowa „test”, wprowadza zamieszanie. Faktycznie, informacja umieszczona w strefie była niefortunna i została już poprawiona.

Ale do rzeczy – w Warszawie uruchomiliśmy testowo dwie strefy samoobsługowe – w placówkach przy ul. Belgradzkiej (Natolin) i Myśliborskiej (Tarchomin).
Zdecydowaliśmy, że w pierwszym okresie (maksymalnie do trzech miesięcy), strefy będą czynne w godzinach pracy obu placówek. W strefach znajdują się prototypowe urządzenia (kiosk pocztowy oraz listomat). Chcemy bowiem w początkowym okresie korzystania z nich mieć większą możliwość wspierania użytkowników w przypadku pojawienia się ewentualnych problemów. Punkt przy Belgradzkiej de facto otwarty jest niemal non stop. Krócej czynna jest strefa przy ul. Myśliborskiej.

W strefach samoobsługowych, które już są czynne w Warszawie, Klienci samodzielnie mogą nadać paczki, listy zwykłe i polecone, skorzystać z internetu, a także wpłacić i wypłacić pieniądze. Są tam także urządzenia, dzięki którym poprzez system kodów wysyłanych SMS-em, można odbierać przesyłki polecone.

Równolegle pracujemy nad tym aby pocztowe strefy 24h stały się bardziej powszechnym rozwiązaniem i umożliwiły naszym klientom korzystanie z usług Poczty w momencie dla nich najbardziej dogodnym. Naszym zdaniem jest to kierunek, w którym Poczta powinna zmierzać. Poprawa jakości obsługi Klientów jest jednym z kluczowych elementów strategii Spółki do 2015 roku.

dodaj komentarz
Wpisane w Aktualności. Link bezpośredni.

Możliwość komentowania jest wyłączona.