Co, kiedy i jak reklamować na Poczcie?

Reklamacja to słowo, które często wiąże się ze szczegółowymi procedurami i długim okresem oczekiwania. Niemalże każdemu zdarzyło się reklamować odzież, obuwie, czy też sprzęty. A jak to wygląda w przypadku usług pocztowych? Chcąc rozwiać wątpliwości zaprezentujemy ten temat szerzej. W pierwszej, z opublikowanych części dowiecie się jakie usługi pocztowe podlegają reklamacji oraz kto i kiedy może je składać. W drugim natomiast wskażemy co formalnie powinno zawierać się w zgłoszeniu.

Co możesz zareklamować?          
Jeżeli zastanawiasz się co możesz zareklamować, odpowiedź jest bardzo prosta. Mogą to być usługi pocztowe krajowe i zagraniczne, które realizowane są w sposób powszechny, jak i umowny.
Należy natomiast pamiętać, że prawo wniesienia reklamacji przysługuje przede wszystkim nadawcy. Adresatowi z kolei w przypadku, gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń, albo gdy przesyłka lub kwota pieniężna określona w przekazie pocztowym zostanie doręczona adresatowi.
Co istotne reklamację można składać w każdej placówce pocztowej na terenie kraju.

Jakie zdarzenia podlegają reklamacji?    
Reklamacja jest zasadna w przypadku gdy zgłaszamy niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej. Przytoczone statusy definiują Regulaminy usług powszechnych i umownych. W praktyce przedstawia się to następująco:

 • Powszechną usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niewykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienia o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania. Do wskazanego terminu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Powszechną usługę pocztową w zakresie usług przesyłki rejestrowanej uważa się za nienależycie wykonaną, jeżeli nastąpił ubytek zawartości, uszkodzenie paczki pocztowej lub przesyłki poleconej.

W jakim czasie należy dokonać zgłoszenia?     
Reklamację z tytułu niewykonania usługi zgłosić można po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy (12 miesięczny termin dotyczy usług powszechnych realizowanych w obrocie krajowym, w odniesieniu do zagranicy termin ten to 6 miesięcy). Oznacza to, że reklamację można wnieść już 15 dnia od momentu rejestracji przesyłki.

Pokazując pełniejszy obraz, reklamację z tytułu nienależytego wykonania usługi można zgłosić:

 • bezpośrednio przy przyjęciu przez adresata uszkodzonej przesyłki rejestrowanej lub przesyłki rejestrowanej, w której adresat stwierdzi ubytek zawartości
 • po przyjęciu przesyłki rejestrowanej przez adresata, jeżeli bezpośrednio przy przyjęciu tej przesyłki złożył on pisemne oświadczenie o stwierdzeniu ubytków
  lub uszkodzeń, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia jej nadania
 • w terminie 7 dni od przyjęcia przesyłki w przypadku stwierdzenia ubytków
  lub uszkodzeń przesyłki rejestrowanej, niewidocznych bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki.

Uwaga! Reklamację zgłoszoną po upływie terminów, o których mowa powyżej pozostawia się bez rozpoznania.

Więcej informacji w zakresie reklamacji usług świadczonych przez Pocztę Polską odnaleźć można na naszej stronie internetowej http://www.poczta-polska.pl w zakładce „Reklamacje”. Wsparcia merytorycznego udzielają również pracownicy placówek pocztowych.


Krzysztof  Piorunek
Biuro Jakości Usług i Normowania Pracy w PP SA

 

dodaj komentarz
Wpisane w Nasze usługi, Prawo. Link bezpośredni.

2 odpowiedzi na „Co, kiedy i jak reklamować na Poczcie?

 1. Pierwsze Pozycje napisał/a:

  czy w uszkodzenie paczki pocztowej wlicza się pogięty list?

 2. Zbigniew Baranowski napisał/a:

  @Pierwsze Pozycje jeżeli istnieje podejrzenie, że zawartość takiego listu jest uszkodzona, jak najbardziej. Uszkodzonej przesyłki nie powinno się przyjmować, a otwarcia dokonać komisyjnie w obecności pracownika placówki, by ocenić w jakim stanie jest jej zawartość oraz podjąć właściwe kroki.