Co powinna zawierać reklamacja?

Często napływające reklamacje nie posiadają pełnego zakresu informacji, co znacząco wydłuża procedurę, powodując nawet brak możliwości rozpatrzenia. Dlatego też, pamiętajmy by w zgłoszeniach, które dotyczą przecież konkretnych zdarzeń oraz osób, zawierać poniższe informację:

  1. imię i nazwisko albo nazwa lub firma oraz adres zamieszkania/siedziby nadawcy lub     adresata
  2. rodzaj reklamowanej przesyłki, np. list polecony, przesyłka priorytetowa zagraniczna
  3. uzasadnienie reklamacji, czyli dlaczego ją wnosisz
  4. kwota odszkodowania w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania
  5. podpis reklamującego
  6. w zależności od usługi: kwota przekazu/wpłaty, numer konta bankowego

Każda składana reklamacja powinna również zawierać:

  1. oryginał potwierdzenia nadania
  2. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń – w przypadku przeniesienia uprawnień przez nadawcę na adresata
  3. protokół sporządzony bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki rejestrowanej – w przypadku jej przyjęcia przez adresata, oraz opakowanie uszkodzonej przesyłki
  4. oświadczenie o stwierdzeniu widocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki rejestrowanej złożone bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki albo niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki rejestrowanej sporządzone w terminie 7 dni od przyjęcia przesyłki, w przypadku stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń przesyłki rejestrowanej, niewidocznych bezpośrednio przy przyjęciu przesyłki

Niezależnie od formy zgłoszenia – ustana, pisemna czy też mailowa (uzupełniona o  pisemne oświadczenie potwierdzającym zgłoszenie reklamacji), wszystkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 – 30 dni od jej otrzymania.

Wracając natomiast do statusu zleconych nadań zdarza się, że jesteście zaniepokojeni oczekiwaniem na dostarczenie przesyłki do odbiorcy. Przypominamy, że termin dostarczenia przesyłek jest zwykle liczony w dniach roboczych. Żeby śledzić status przesyłki należy skorzystać ze strony http://sledzenie.poczta-polska.pl wpisując numer nadania przesyłki.

dodaj komentarz
Wpisane w Aktualności, Nasze usługi, Prawo. Link bezpośredni.

Możliwość komentowania jest wyłączona.