Poczta filarem e-państwa

krzysztof gorski

Operator zamierza zostać strategicznym partnerem administracji publicznej i spółek Skarbu Państwa. W oparciu o technologie cyfrowe Poczta Polska zbuduje jeden z kluczowych filarów swojego przyszłego wzrostu.

 

Prognozy wskazują, że w ciągu pięciu lat przychody Poczty Polskiej z doręczania tradycyjnej korespondencji mogą zmniejszyć się o 20 procent. Zmiana struktury przychodów sprawia, że Poczta musi w najbliższych latach wdrożyć całkowicie nowy model biznesowy. Spółka ma szansę z Narodowego Operatora Pocztowego stać się również Narodowym Operatorem Cyfrowym.

 

Cyfrowe zagrożenie, czy szansa?

Poczta Polska (PP) kierując się ideą zrównoważonego rozwoju, opiera swoją działalność o realizację zobowiązań m.in. wobec państwa i obywateli. Właśnie ta misja wyznacza jeden z kluczowych kierunków, którym Poczta zamierza podążać w przyszłości, i na którym planuje budować swoją siłę. Chodzi o kompleksową obsługę relacji państwo-obywatel. PP jest już operatorem wyznaczonym do usługi powszechnej, bierze udział w programach państwa (wspiera program 500+, jest ważną częścią programu Mieszkanie Plus, obsługuje abonament RTV, przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu). Teraz chce rozszerzyć zakres tej działalność o usługi wsparcia dla administracji i spółek Skarbu Państwa oraz rozwój usług cyfrowych. To jeden z głównych filarów nowej strategii operatora do 2021 r.

Zakrojona na szeroką skalę cyfryzacja usług publicznych, paradoksalnie może być zarówno ogromnym zagrożeniem jak i wielką szansą dla PP. Z jednej strony każda elektronicznie dostarczona korespondencja czy usługa publiczna oznacza mniejszy dochód dla Poczty. Jednak, gdy spółka stanie się partnerem rządu w procesie cyfryzacji państwa, otrzyma oczekiwany impuls rozwojowy i nową misję do wypełnienia.

Z końcem sierpnia ubiegłego roku Anna Streżyńska, minister cyfryzacji, oraz Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa, podpisali porozumienie z Pocztą Polską o strategicznej współpracy w obszarze cyfryzacji państwa. Umowa dotyczy integracji systemów informatycznych administracji, z których korzystają obywatele, z pocztową platformą Envelo. To pierwsze tego typu porozumienie na rynku i jasny sygnał, że PP ma stać się Narodowym Operatorem Cyfrowym – filarem budowy e-państwa.

Racjonalny wybór jest jeden

Nie ma wątpliwości, że Poczta będzie ważnym ogniwem e-administracji. Ma ona bowiem wyjątkowy potencjał, by stać się ośrodkiem koordynującym cyfryzację państwa. Unikatowy dostęp do wszystkich obywateli i firm, rozwijana infrastruktura oraz zaufanie do Poczty Polskiej, jako instytucji należącej do Skarbu Państwa, decydują o możliwości wykorzystania synergii na rzecz poprawy jakości usług państwa.

Dostęp do najważniejszych usług publicznych poprzez kanały PP to również szansa dla administracji centralnej i samorządowej. Oparcie komunikacji o technologie cyfrowe usprawni relacje na linii państwo-obywatel. Należąca do Poczty platforma Envelo to gotowe rozwiązanie do masowej obsługi cyfrowej. Zapewnia ono uwierzytelnienie nadawcy i odbiorcy oraz pewność, integralność i poufność przesyłki.

PP liczy na istotne zwiększenie przychodów z obszaru administracji publicznej. Rozwój nowych usług w tym zakresie ma sprawić bowiem, że w ciągu pięciu lat przychody z tego sektora będą stanowić nawet do 7 proc. całkowitych wpływów spółki ze sprzedaży.

Ale realizacja procesu cyfryzacji administracji publicznej, ze strategicznym udziałem PP, to nie tylko sposób na zapewnienie finansowania firmie, na której usługi podstawowe kończy się rynek. To także racjonalny wybór z punktu widzenia zarządzania państwem. Z jednej strony tzw. e-government to naturalny etap rozwoju komunikacji państwa z obywatelem w dobie internetu, a także źródło ogromnych oszczędności i sposób na ochronę środowiska naturalnego (elektroniczny system komunikacji z administracją wychodzi naprzeciw oczekiwaniom obywateli, którzy chcą załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, na własnym laptopie, tablecie czy smartfonie). Z drugiej strony z kolei, to właśnie PP, jako instytucja ciesząca się od dziesięcioleci niesłabnącym zaufaniem zdecydowanej większości Polaków (80 proc. badanych pozytywnie ocenia jej działalność, a aż 98 proc. rozpoznaje markę) jest predestynowana do roli Narodowego Operatora Cyfrowego. Naturalną przewagą Poczty jako partnera administracji jest dotarcie zarówno do osób korzystających z internetu, jak i wykluczonych cyfrowo (starszych, mieszkańców wsi). PP ma dostęp do wszystkich dorosłych obywateli za pomocą największej sieci placówek (7,5 tys.) i doręczycieli (24 tys.). Pod tym względem nie mogą równać się z nią jakiekolwiek urzędy gmin, czy sieci banków.

Poczta Polska ma więc wszelkie atuty, by odgrywać  jedną z głównych ról w cyfryzacji kraju.

PP partnerem państwa

Zgodnie z nową strategią PP na lata 2017-2021 zakres oferty spółki dla administracji publicznej objąć może co najmniej kilka głównych obszarów. Pierwszy to kompleksowe zarządzanie korespondencją tradycyjną i elektroniczną. Chodziłoby m.in. o przygotowanie, wydruk i doręczanie korespondencji, obsługę zwrotów, Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO), elektroniczny obieg dokumentów (e-list, hybryda odwrócona), Rejestrowaną Przesyłkę Elektroniczną (RPE), a także doręczanie dokumentów urzędowych (np. paszportów, tablic rejestracyjnych), czy udostępnienie infrastruktury dla cyfryzacji państwa (uniwersalny adres doręczeń, weryfikacja tożsamości). Kolejny obszar współpracy z administracją dotyczyć miałby wykorzystania sieci PP – to przez kanały Poczty Polskiej obywatel mógłby mieć dostęp do najważniejszych usług publicznych administracji, czy innych podmiotów (np. abonament RTV, opłaty lokalne na rzecz samorządów). Dzięki tej rozbudowanej sieci Poczta stanowiłaby również istotny element systemu opieki społecznej i jeden z filarów wsparcia dla osób wykluczonych cyfrowo. PP to także spółka, która może uczestniczyć w strategicznych programach państwa.

Krzysztof Górski, dyrektor zarządzający Pionem Strategii i Rozwoju Poczty Polskiej

dodaj komentarz
Wpisane w Aktualności, Nasze usługi | Tagi: , , , , , , , , . Link bezpośredni.

Jedna odpowiedź na „Poczta filarem e-państwa

  1. Łódź napisał/a:

    Bardzo dobrze, że w Poczcie są ludzie zdający sobie sprawę nie tylko z obecnej sytuacji rynkowej ale również tego, jak będzie wyglądać rynek korespondencji w ciągu kilku lat. Poczta nie powinna odgrywać kluczowej roli w cyfryzacji państwa. Poczta powinna być jej FUNDAMENTEM.
    Na pewno stworzenie społeczności (jak już uczyniło kilka polskich banków) skupionej wokół budowy usług e-government pozwoli nie tylko zaoszczędzić środki na testy, ale również sprawniej przygotować całość usługi „pod użytkownika”. Trzymam kciuki za dalsze działania Poczty w tym zakresie.