Poczta Polska z kolejną nagrodą za politykę personalną firmy

Dawno odeszły w niepamięć czasy, kiedy w dużych firmach HR pełnił tylko funkcję wykonawczą. Dziś polityka zatrudniania i wynagradzania to zbyt mało, aby zatrzymać najlepszych oraz przyciągnąć do firmy nowych pracowników, nie tylko w czasie tzw. szczytu świątecznego.

Polityka personalna Poczty Polskiej to połączenie rozwiązań powszechnie stosowanych na rynku z autorskimi pomysłami, dotyczącymi m.in. motywowania i rozwoju pracowników. Firma, która zatrudnia ok. 80 tys. pracowników (zdecydowana większość z nich pracuje na stanowiskach wykonawczych – w placówkach pocztowych i sortowniach), działa niemalże w każdym zakątku Polski na bardzo konkurencyjnym rynku musi wytyczać własne szlaki. 460-letnia tradycja w końcu zobowiązuje do działań samodzielnych i prekursorskich.

Konkurs historyczny

O tym, jak pocztowy HR postrzegany jest przez profesjonalistów z branży, świadczą m.in. różnego rodzaju certyfikacje. Jedną z nich prowadzi Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK), nagradzające firmy o najwyższych standardach zarządzania kapitałem ludzkim. W tym roku Poczta Polska po raz piąty uzyskała certyfikat „HR Najwyższej Jakości”, przyznawany właśnie przez PSZK. Dostała go za m.in. za pozytywną ocenę dwóch projektów – konkursów dla pracowników.

Pierwszy z nich – „Z tradycją w nowoczesność – 460 lat Poczty Polskiej” – to konkurs wiedzy
o firmie i jej historii, związany był z jubileuszem Spółki. Sprawdzał wiedzę o pracodawcy i przypominał najważniejsze fakty z historii firmy, angażował pracowników oraz wprowadzał elementy zdrowej rywalizacji. W pierwszym etapie konkursu uczestniczyło ok. 3 tys. osób. Każdego dnia, przez dwa tygodnie, w firmowym intranecie odpowiadali na trzy konkursowe pytania. Premiowane były poprawność i szybkość udzielanych odpowiedzi. Zwycięzcy, którzy zaufali pocztowemu doświadczeniu i własnej pamięci, odpowiadali na pytania szybciej niż działają internetowe wyszukiwarki. Pewnie wynika to z faktu, że wielu pracowników Poczty Polskiej to prawdziwi pasjonaci historii, kolekcjonujący pamiątki, opowieści i wspomnienia o firmie. Drugi etap został zrealizowany w formie gry terenowej, w której mogła sprawdzić się najlepsza trzydziestka finalistów. Na podzielonych na zespoły pracowników czekały różne zadania i zagadki –  logiczne, językowe, kulinarne, poukrywane w siedzibie centrali firmy. Prawidłowo wykonane zadania krok po kroku prowadziły do mety, na której czekał „Patryk Pocztowy”. Zwycięzcy, wyłonieni indywidualnie i drużynowo, musieli wykazać się sprytem, kreatywnością i umiejętnością pracy w zespole oraz wiedzą z różnych dziedzin. Uczestnicy musieli połączyć cele indywidualne z interesem wyników swoich drużyn.

Konkurs zawodowy

Drugi konkurs – „Profesjonalny Pracownik Poczty Polskiej” – jako konkurs zawodowy, dedykowany był kadrze kierowniczej oraz pracownikom sprzedaży, operacji logistycznych i ochrony. Projekt na stałe wpisał się w kalendarz corocznych, pocztowych wydarzeń. W tym roku odbył się już po raz piętnasty. Konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie – regionalnym – uczestnicy rozwiązują pisemny test oraz ustnie odpowiadają na pytania przygotowane przez komisję konkursową. Zwycięzcy zakwalifikowani do II etapu – centralnego – przygotowują prace pisemne na jeden z zadanych tematów, związanych ze swoją codzienną pracą. Autorzy najlepszych pięciu prac w każdej kategorii zawodowej zostają zaproszeni na ich obronę. Oceniają ich eksperci merytoryczni oraz zwycięzcy ubiegłorocznej edycji konkursu, zaangażowani także w układanie pytań konkursowych.

Profity

Pracownicy biorący udział w obu konkursach mogli wygrać wartościowe nagrody pieniężne i rzeczowe. W przypadku konkursu „Profesjonalny Pracownik Poczty Polskiej” na najlepszych czekały również złote, srebrne i brązowe odznaki oraz tytuł „Profesjonalnego Pracownika Poczty Polskiej”.

Dodatkowym benefitem dla uczestników każdego z konkursów była możliwość poznania innych Pocztowców – najlepszych z najlepszych i podzielenia się z nimi wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi codziennej pracy w firmie. Pomysły na usprawnienie działania firmy, zgłaszane w pracach pisemnych w konkursie zawodowym, dały możliwość realnego wpływu na organizację.

Realizacja obu konkursów oczywiście ma na celu budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy, ale nie jest to cel kluczowy. Jest nim motywowanie pracowników do rozwoju i podejmowania działań wykraczających poza codzienne obowiązki zawodowe, przydatnych w pracy zawodowej. Wyjście poza swoje stanowisko pracy pozwala szerzej spojrzeć na firmę i jest pierwszym krokiem do tego, aby zyskać uznanie nie tyko w oczach swojego przełożonego. Pierwszy krok to zaproszenie do grona ekspertów pracujących przy kolejnej edycji konkursu oraz promowanie jako ekspertów wśród pracowników.

Małgorzata Milke  z Działu Komunikacji, Biura Zarządu Poczty Polskiej

Katarzyna Kobuszewska  z Działu Kształtowania Relacji Interpersonalnych Pionu Kapitału Ludzkiego Poczty Polskiej;

dodaj komentarz
Wpisane w Aktualności, Historia, Pasje | Tagi: . Link bezpośredni.

Możliwość komentowania jest wyłączona.