Ponad 1600 pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności

Poczta Polska zatrudnia coraz więcej  osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Stanowią już prawie 2 proc. zatrudnionych w firmie. ich liczba systematycznie rośnie od 2017 r. Jest to efekt systemowych działań o ogólnopolskim zasięgu, które angażują pracowników z różnych grup zawodowych.

Wzrost  zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami to m.in. wynik wdrożenia w Poczcie Polskiej „polityki zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością”, która wyznacza cele i kierunki działania firmy w zakresie aktywizacji zawodowej i zatrudniania osób z orzeczeniami o niepełnosprawności. Jej główne założenia opierają się na czterech filarach.

Pierwszy dotyczy zwiększania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz integrowania zespołów, w których będą one pracować. Wiąże się z tym polityka rekrutacyjna oraz prowadzone na wielu polach edukacja i budowanie świadomości pracowników. Jeśli te działania wyrugują stereotypy i uprzedzenia, będzie można uznać, że firma jest otwarta i gotowa na zatrudnianie osób z orzeczeniami o niepełnosprawności. W wielu jednostkach i rejonach nie są to już tylko bezpieczne deklaracje. Osób niepełnosprawnych – docenianych przez przełożonych i współpracowników – pracuje już coraz więcej.

Drugi filar dotyczy zrównoważonego rozwoju firmy, w którym obok wymiaru ekonomicznego, uwzględnia się aspekt społeczny oraz potrzeby współczesnych i przyszłych pokoleń. Poczta, z której usług korzysta większość Polaków jest zobowiązana – historycznie i społecznie do wyznaczania najlepszych praktyk  w zakresie zapewnienia m.in. stabilnej pracy, systematycznie wypłacanego wynagrodzenia i respektowanie praw pracowniczych.

Trzeci filar – wynikające z dwóch poprzednich – to dążenie do ograniczenia kosztów ponoszonych w formie obowiązkowych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Obecnie, m.in. ze względu na skalę zatrudnienia i rodzaj pracy, którą wykonuje większość osób zatrudnionych w Poczcie (praca wymagająca mobilności ruchowej i dźwigania), utrudniający zatrudnienie osób z orzeczeniami o niepełnosprawności, składki jakie płaci Poczta Polska są naprawdę wysokie i w znaczący  sposób wpływają na finanse firmy. Ich ograniczenie pozwoli poprawić warunki pracy wszystkim pracownikom Poczty Polskiej, w tym osobom z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Ostatni filar zakłada korzystanie z możliwości i benefitów jakie uzyskują pracodawcy zatrudniający osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności. Celem są ustawowe rekompensaty i zwroty kosztów do jakich mają prawo firmy zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami oraz kupujące towary i usługi w firmach, która takie osoby zatrudniają.

Realizacja powyższych założeń powinna umożliwić osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia 6% osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Aby zrealizować ten cel, Poczta Polska chce zatrudnić jeszcze ponad 3 tys. osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu „Praca – Integracja”, który firma realizuje wraz z Fundacją Aktywizacja jeszcze w tym roku do Spółki powinno trafić kolejnych 200 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. W skali potrzeb to niby niewiele, ale należy przyłożyć tutaj zupełnie inną miarę niż wobec osób pełnosprawnych. Wśród nich obecnie też trudno znaleźć pracowników, ale w przypadku osób z niepełnosprawnościami o tym, czy ktoś przychodzi do firmy decyduje nie tylko wynagrodzenie i benefity, na które ścigają się pracodawcy. Tutaj bariery – po stronie pracowników i pracodawców – są w ich podejściu do tematu, a nie w liczbach. Przełamać bariery mentalne o wiele trudniej, tym bardziej że budowane były przez pokolenia i wciąż są bardzo mocno zakorzenione.

Katarzyna Kobuszewska z Działu Kształtowania Relacji Interpersonalnych Pionu Kapitału Ludzkiego Poczty Polskiej i Małgorzata Milke z Działu Komunikacji, Biura Zarządu Poczty Polskiej

 

dodaj komentarz
Wpisane w Aktualności | Tagi: , , , . Link bezpośredni.

Jedna odpowiedź na „Ponad 1600 pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności

  1. Michał napisał/a:

    Tak trzymać! W końcu ktoś docenia niepełnosprawnych.