Polacy nadal lubią przesyłki direct-mail

ARC Rynek i Opinia zbadała jaki jest stosunek Polaków do drukowanych materiałów reklamowych. Okazało się, że cieszą się powodzeniem.

Tradycyjny kanał komunikacji marketingowej, jakim jest Direct Mail zachował swoją atrakcyjność dla Polaków i jest preferowaną przez nich formą reklamy, nawet w dobie zmian cywilizacyjnych, nowych zachowań w codziennym życiu spowodowanych postępem technicznym, pandemią i przeniesieniem aktywności konsumenckiej do internetu.

Listy, kartki, ulotki i gazetki, są formą reklamy, którą  aż 24 proc. spośród badanych deklaruje, że tego typu materiały pozwalają im  zastanowić się nad doręczonymi w ten sposób informacjami.

Zgodnie z wynikami badania treści reklamowe zawarte w takiej korespondencji są uznawane za najbardziej wiarygodne i budzące zaufanie przez 40% Polaków, a 38% poświęca im uwagę.

Wśród respondentów, którzy zetknęli się z kanałem Direct Mail – 74% badanych stwierdziło, że przesyłki z zwartością reklamową są skuteczną formą skłaniającą ich do zakupu oraz stanowią jedną z najmniej irytujących form reklamy z jaką stykają się na co dzień.

Na sukces Direct Mail ma również wpływ fakt, iż 2/3 Polaków sprawdza swoją tradycyjną skrzynkę pocztową co najmniej raz dziennie. To znacznie zwiększa szansę, że komunikat reklamowy zostanie zauważony.  Tylko  13% badanych oświadczyło, że wcale nie czyta tego, co znajduje w skrzynce, ponieważ pozostawia to w gestii innych osób (rodziny lub znajomych).

Skuteczność Direct Mail została zauważona przez marketerów, którzy coraz chętniej sięgają po ten kanał komunikacji, planując wielokanałowe kampanie reklamowe. Aż 63% badanych zetknęło się z kanałem Direct Mail w formie listów z zwartością reklamową, ale też ulotek i gazetek reklamowych.

Jak wynika z badania, najczęściej z tej formy reklamy korzystają banki, instytucje finansowe, branża telekomunikacyjna, firmy ubezpieczeniowe i sieci handlowe.

To badanie powinno być sygnałem dla nas wszystkich, że elektroniczny mail nie jest remedium na wszystko, bo – jak pokazuje badanie – większość z nas jednak mniej lub bardziej świadomie, ale wciąż chce znajdować coś w skrzynce na listy – podsumowuje Adam Ciołek, Project Manager z ARC Rynek i Opinia.

Badanie został przeprowadzone w październiku 2020 roku, na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego SMB. Więcej informacji z badania można znaleźć na stronie Poczty Polskiej – Centrum Direct Mail pod adresem: https://directmail.poczta-polska.pl/badania-i-trendy/

Renata Goss-Nowak, menedżer produktu w Dziale Rozwoju Usług Reklamowych i Finansowych Poczty Polskiej

dodaj komentarz
Wpisane w Nasze usługi. Link bezpośredni.

Możliwość komentowania jest wyłączona.