Handel online: zyski są też poza dużymi miastami

Michał GawrylukZ roku na rok coraz więcej osób ma w Polsce  dostęp do Internetu. Z najnowszych danych wynika, że w 2017 roku do światowej sieci podpiętych było 81,9% gospodarstw domowych. Jednocześnie wyniki „Raportu eCommerce w Polsce 2017” dowodzą, że  Polacy coraz chętniej  robią zakupy w eSklepach. Dotyczy to przede wszystkim mieszkańców miast (prawie ¾ wszystkich zakupów dokonywane jest przez osoby zamieszkujące w miastach), jednak potencjał wzrostowy drzemie w mieszkańcach małych miejscowości oraz wsi.

 

Kupujący w sieci – wielkość miejsca zamieszkania 1)

01_WYKRES

Dostęp do Internetu

W 2017 roku odsetek gospodarstw domowych posiadających Internet był wyższy o 1,5  p. proc. od wyniku roku poprzedniego i o 7,1  p. proc. od roku 2014. Zarówno dostęp do Internetu, jak i rodzaj posiadanych łączy internetowych był zróżnicowany ze względu na typ gospodarstwa, klasę miejsca zamieszkania oraz stopień urbanizacji. Odsetek gospodarstw z Internetem był większy w miastach niż na obszarach wiejskich.

Gospodarstwa domowe posiadające dostęp do Internetu w domu (w % ogółu gospodarstw) 2)

02_WYKRES

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu w domu, twierdzą, że nie jest im on do niczego potrzebny. Drugim istotnym powodem braku łącza jest nieumiejętność posługiwania się tym narzędziem. Brak technicznych możliwości podłączenia do Internetu oscyluje poniżej jednego procenta.

 

Powody braku dostępu do Internetu w domu (w % gospodarstw bez dostępu do tej sieci) 2)

03_WYKRES

Porównanie profili

Porównując dane dotyczące profili mieszkańców miast i wsi dostrzec można kilka istotnych aspektów, które mogą oddziaływać na kreowanie eBiznesu.

Ludność w latach 1950-2016 oraz w prognozie do 2040 r. 3)

04_WYKRES

 

Niezwykle istotna jest wielkość grupy docelowej potencjalnych Klientów eSklepów  W przypadku wsi – zarówno historycznie, jak i w prognozach do 2040 roku – grupa ta będzie utrzymywać się na stałym poziomie. Jeśli połączymy to z więziami społecznymi, jakie istnieją w tych miejscowościach z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że klient eSklepu, który będzie mieć pozytywne doświadczenia z zakupów, będzie ich dokonywać w przyszłości, polecając przy okazji dany sklep najbliższym i znajomym. Inaczej jest w miastach, gdzie krąg najbliższych znajomych, z którymi kupujący dzielą się informacjami o zakupach, jest znacznie mniejszy. Dodatkowo prognozy pokazują, że w najbliższych dwudziestu latach liczba ludności w miastach zmniejszy się o blisko 3 miliony.

Ważny jest także wiek osób robiących  zakupy w sieci. Raport eCommerce w Polsce 2017 wskazuje, że najczęściej są to osoby, które nie skończyły 50 lat.

Kupujący w sieci – wiek 1)

05_WYKRES

Porównując te informacje z danymi GUS z Atlasu demograficznego Polski, widać że wskaźnik starości demograficznej (udział osób w wieku 65 lat i więcej w ogólnej liczbie ludności) jest znacznie wyższy w miastach niż na wsiach. Dodatkowo z prognozy do 2035 roku wynika, że różnica ta będzie się stale zwiększać. Z tej perspektywy, w zakresie prowadzonego eBiznesu, strategiczne kierowanie lub rozszerzenie sprzedaży o obszary wiejskie powinno mieć pozytywny efekt.

Wskaźnik starości demograficznej 3)

06_WYKRES

Co więcej, ignorowanie tej grupy klientów lub eliminowanie jej jako grupy docelowej  mogą doprowadzić do wykluczenia prawie 40% populacji Polski.

 

Powierzchnia i ludność w 2016 r.3)

07_WYKRES

Dostawy zakupów

Z danych Poczty Polskiej, wynika że 9 na 10 mieszkańców wsi zdarza się robić zakupy przez Internet. Jest to wartość porównywalna z wynikami dotyczącymi eKupujących z miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Mieszkańcy wsi częściej niż pozostali wybierają przesyłkę kurierską, jako formę dostawy zakupów, a najrzadziej decydują się na odbiór w paczkomatach. Drugą formą wysyłki najczęściej wybieraną przez tych klientów jest przesyłka pocztowa.

Mieszkańcy wsi najchętniej opłacają zakupy dopiero przy odbiorze przesyłki (tzw. opcja za pobraniem).  Zachowanie to wynika z obaw w zakresie braku pewności otrzymania zamówionego towaru, jak również z chęci sprawdzenia czy dostarczany produkt nie jest uszkodzony. Ważna jest także szybkość dostawy towarów przy wyborze tego typu opcji. Co ciekawe, blisko 7 na 10 mieszkańców wsi sprawdza zawartość otrzymanej przesyłki kurierskiej w obecności kuriera.

Podsumowanie

Prowadząc eBiznes, analogicznie jak każdą inną działalność, należy określić, do jakich klientów należy skierować nasze produkty lub usługi. Zazwyczaj definiuje się wiek, płeć, wykształcenie, status społeczny, stan majątkowy, zainteresowania oraz preferencje zakupowe.  Z uwagi na fakt, że eCommerce jest globalny, a termin doręczenia przesyłki w każde miejsce w kraju jest podobny, można zaniechać określenia miejsca zamieszkania kupujących. Jednak przedstawione analizy wskazują, że takie postępowanie może okazać się błędem. Mieszkańcy wsi różnią się istotnie od mieszkańców miast. Widać to na przykład w preferencjach dotyczących sposobu dostawy przesyłki. Jeśli sprzedający nie oferuje w koszyku opcji dostawy przesyłek pocztowych czy też płatności za pobraniem, może znacząco odciąć się od grona potencjalnych klientów. Tworząc eSklep z produktami skierowanymi do mieszkańców wsi należy odpowiednio przedstawiać korzyści, wynikające z ezakupów. Dzięki zaoferowaniu prostych rozwiązań  osobom, które w stopniu  minimalnym opanowały korzystanie z komputera/Internetu  można dotrzeć do 40% populacji Polski, czyli blisko 10 milionów potencjalnych Klientów w wieku 15-64 lat.

Michał Gawryluk, kierownik działu rozwoju usług  KEP w Poczcie Polskiej

Źródła:

  • 1.Raport E-commerce w Polsce 2017 r. Gemius
  • 2.Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r. GUS
  • 3.Atlas demograficzny Polski GUS 2017 r.

 

dodaj komentarz
Wpisane w Aktualności, eCommerce, Kurier Ekspres Paczka, Nasze usługi. Link bezpośredni.

2 odpowiedzi na „Handel online: zyski są też poza dużymi miastami

  1. MŁODZI Rzeszów napisał/a:

    Handel w internecie cały czas będzie rósł. Zawsze lepiej jest zakupić coś w sklepie internetowym, gdzie z przesyłką będzie to tańsze niż na miejscu.

  2. Perfect24Hours napisał/a:

    Można wytwarzać produkty na wsi, a sprzedawać nawet na cały świat – przecież są do tego świetne narzędzia. To właśnie jest piękno i moc Internetu.