Dzięki mTożsamości odbierzemy w placówkach listy i paczki

mTożsamość możemy stosować tylko do przesyłek listowych i paczek pocztowych.

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego dotyczy wyłącznie zasad dotyczących powszechnych usług pocztowych. Zgodnie z Prawem pocztowym ( Art. 3 pkt. 30) usługami powszechnymi są „usługi pocztowe obejmujące przesyłki listowe i paczki pocztowe, o wadze i wymiarach określonych dla usług powszechnych, oraz przesyłki dla ociemniałych, nieświadczone przez operatora wyznaczonego w ramach obowiązku świadczenia usług powszechnych”.

Z wyżej wymienionych regulacji wynika, że przekazy pocztowe nie są  usługami powszechnymi i rozporządzenie w sprawie warunków wykonania usług powszechnych nie ma względem nich zastosowania. Przepis ten też nie ma zastosowania do przekazów pieniężnych realizowanych na podstawie ustawy o usługach płatniczych.

Redakcja

dodaj komentarz
Wpisane w Aktualności, Nasze usługi | Tagi: . Link bezpośredni.

Możliwość komentowania jest wyłączona.