Fundacja Poczty Polskiej pomaga nie tylko Pocztowcom

Fundacja Pocztowy Dar obchodzi w tym roku 10-lecie istnienia. Pomogła setkom osób, koncentrując działania na osobach chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, uzdolnionych dzieciach i młodzieży. W czasie epidemii koronawirusa zintensyfikowała działania, wspierając Pocztowców i medyków. Jak zwykle nie zostawiła nikogo w potrzebie.

Poczta Polska nie mogła sobie zrobić przerwy. Listonosze, kurierzy, pracownicy placówek pocztowych przez cały czas pracowali, aby Spółka w miarę możliwości mogła świadczyć usługi i dawać ludziom poczucie, że życie wygląda choć trochę tak, jak przed pandemią. Pomimo to, że pracownicy otrzymali środki ochronne w postaci masek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji i specjalnych, zwiększających bezpieczeństwo procedur, ryzyko zachorowania wciąż istniało i niemożliwe było to, aby nikt się nie zaraził COVID-19.

Jak na razie epidemia zebrała w Poczcie Polskiej małe żniwo. Pocztowa fundacja, dzięki wsparciu finansowemu Spółek z Grupy Poczty Polskiej prewencyjnie utworzyła jednak specjalny fundusz pomocowy dla pracowników Grupy Poczty Polskiej oraz ich rodzin dotkniętych COVID-19. Zgromadzone na nim pieniądze mogą być wydatkowane m.in. na dofinansowanie do leków, badań, wizyt lekarskich, rehabilitacji, zabiegów medycznych, operacji, sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego dla osób, które wychodzą z choroby bardzo osłabione albo z uszkodzeniami płuc czy innych narządów. Na razie nie zgłosiła się po nie żadna osoba, co niewątpliwie oznacza tyle, że Pocztowcy przechodzą chorobę łagodnie.

Wsparcie Fundacji trafiło także do medyków i 8 instytucji medycznych w Polsce. Szpitale zakupią dzięki niej np. pompę infuzyjną i żywieniową, wyposażenia i sprzętu medycznego dla laboratorium analiz do oznaczania koronawirusa COVID19, defibrylatora stanowiącego wyposażenie karetki, system jazdy do komory izolacyjnej służący do transportu pacjentów oraz środków ochrony osobistej dla personelu medycznego oraz pacjentów. Niektóre z tych rzeczy posłużą nie tylko pacjentom chorych na koronawirusa. Przez długie lata będą mogły służyć szpitalom i ich pacjentom.

„Pocztowy Dar” zakupił także specjalistyczny sprzęt medyczny, tzw. analizator immunologiczny, który trafił do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Białostocki analizator to jedyne takie urządzenie w kraju, które jest w posiadaniu regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Będzie obsługiwać  pacjentów i próbki od krwiodawców z całej Polski.  Przy pomocy analizatora można dokładnie określić poziom przeciwciał Anty- SARS-CoV-IgA, Anty-SARS-CoV-IgG w osoczu krwi pochodzącym od ozdrowieńców i przygotować odpowiednie dawki leczniczego osocza, które będą przeznaczone dla chorych na COVID-19. RCKiK w Białymstoku przygotowuje takie preparaty dla pacjentów szpitali zakaźnych z całego kraju. Leczenie osoczem ozdrowieńców jest bardzo obiecującą metodą leczenia.

Teraz – nie bieżąco – fundacja pomaga innym podopiecznym (wkrótce o nich napiszemy) – ale mając świadomość, że wirus cały czas jest wśród nas, uważnie słucha czy jeszcze ktoś z COVID-19 nie potrzebuje jej wsparcia.

Małgorzata Milke z Działu Komunikacji Wewnętrznej Biura Zarządu Poczty Polskiej

dodaj komentarz
Wpisane w Aktualności. Link bezpośredni.

Możliwość komentowania jest wyłączona.